Porównaj produkty


elektrooporowe


*Zakres zgrzewanych średnic jest wielkością orientacyjną (informacyjną) gdyż kształtki dla tych samych średnic, ale różnych producentów mogą posiadać znacząco różne wartości wymaganej mocy grzejnej.
Zgrzewarki elektrooporowe Nowatech są urządzeniami uniwersalnymi pozwalającymi zgrzewać kształtki różnych producentów.

**Pod warunkiem zachowania pełnego czasu studzenia pomiędzy lewym a prawym uzwojeniem kształtki.